O Schronisku


Koło Miechowskie

SCHRONISKO

Jesteśmy placówką Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta –Koło Miechowskie Celem naszego towarzystwa jest niesienie pomocy bezdomnym i ubogim, w tym niepełnosprawnym w duchu patrona św. Brata Alberta wg Jego dewizy: (..),,Każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo to mało’’ Do szczególnych zadań schroniska należy:

 • zapewnienie schronienia
 • zapewnienie trzech posiłków dziennie w tym jeden gorący
 • umożliwienie kąpieli oraz zmiana odzieży na czystą
 • umożliwienie wyprania odzieży,
 • prowadzenie terapii grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu
 • udzielanie wsparcia duchowego-zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz godnych warunków do przebywania w schronisku
 • pomoc w reintegracji zawodowej i społecznej
 • prowadzenie działalności wychowawczo-oświatowej
 • udzielanie pomocy prawnej, a zwłaszcza występowanie w imieniu bezdomnych w obronie należnych im praw.
 • udzielanie pomocy medycznej, występowanie z wnioskami o skierowanie na Komisję Inwalidztwa.
 • motywowanie osób bezdomnych do samopomocy oraz podjęcia współpracy w indywidualnych programach wychodzenia z bezdomności.